B-kullen

B-kullen (Lagotto)

Riccadonna Bettina Af Snuffe – “Bettina

Riccadonna Bonus Af Snuffe – “Bonus”


Riccadonna Bellino Lasse Af Snuffe – “Lasse”


Har du någon Riccadonna-hund? Skicka gärna in
bilder till oss!


Stamtavla
Scheffelfältets
Vagabondo Snuffe
DKUCH
KHBV -04 SUCH

Scheffelfältets

Bimbo Bravo

Febo
Pallina di Casa Cleo
LUCH

Scheffelfältets Principessaperfetta

CH&VDHCH FINV-99 KBHV-99
LUCH NORD&FINUCH SV-98

Fiocco Di Casa Cleo

Mirella
Skjervtorpets
Bella Bondita
Karel Av Nr 35 FINUCH LUCH NORDV-97 SUCH

Aster Delle Farnie

NUCH SUCH

Lägdens Chocolatemint

NUCH

Yllegårdens Ylande Sofie

NUCH SUCH

Bil

NUCH

Scheffelfältets Ariela Accurata